عکسی از چهره کلیدی خانواده امام در سفارت آمریکا

زنده باد ولایت : تصویری از احمد خمینی و محمد موسوی خوئینی‌ها در سفارت اشغال‌شده‌ی آمریکا، ساعاتی پس از حمله دانشجویان پیرو خط امام به سفارت در آبان ۱۳۵۸ در فضای مجازی منتشر شده است.

به گزارش زیرنویس، تصویری از احمد خمینی و محمد موسوی خوئینی‌ها در سفارت اشغال‌شده‌ی آمریکا، ساعاتی پس از حمله دانشجویان پیرو خط امام به سفارت در آبان ۱۳۵۸۸ در فضای مجازی منتشر شده است.

عکسی از چهره کلیدی خانواده امام در سفارت آمریکا

برترین ها و زیر نویس