زنده باد ولایت: جنگجو که در ارتش مجسمه‌ای مشهور تراکوتای چین خدمت می‌کرده‌اند، در یک مکان گسترده از زمین بیرون آورده شدند. ارتش تراکوتا را بزرگ‌ترین یافته قرن بیستم در حوزه باستان‌شناسی دانسته‌اند و اهمیت این یافته اکنون بیشتر نیز شده است. چین باستان منبعی پرمایه است که باستان‌شناسان یافته‌های شگفت‌آوری را منسوب به آن پیدا می‌کنند و هر چند وقت یک‌بار نیز در محل استخراج ارتش تراکوتا یافته‌های بیشتری بیرون آورده می‌شود.

آرامگاه امپراتور کین شی هانگ را نخستین بار کشاورزان شمال غرب چین به‌طور تصادفی در سال 1974 کشف کردند. از آن هنگام تاکنون مصنوعات و گنجینه‌های فراوانی در محل کشف پیدا شده است که مهم‌ترین آن‌ها ارتش تراکوتا است: هزاران سرباز مجسمه‌ای کوچک و تراشیده که می‌بایست از امپراتور در جهان پس از مرگ محافظت می‌کردند

200 جنگجوی سنگی که به‌تازگی در محل ارتش بزرگ‌ تراکوتای چین یافت شده‌اند